درباره ما

درباره ما

گروه کر آفتاب در سال ۲۰۰۷ به رهبری افشین خائف در استکهلم پایه گذاری شد. این گروه بیش از ۴۰ عضو دارد و تنها گروه کر ایرانی‌ چند صدایی در منطقهٔ اسکاندیناوی است. خوانندگان این گروه از لحاظ دانش موسیقی‌ در سطوح مختلفی‌ قرار دارند که طی‌ یک دوره کلاس‌های آموزشی به حداقل مورد نظر گروه میرسند

عضو گیری و شرکت در کلاس‌های گروه با یک امتحان ورودی انجام میشود که شامل تست شنوائی، درک ریتم و موزیکالیتی است

فعالیت‌های گروه شامل موارد زیر است

برگزاری کلاس‌های تئوری موسیقی‌، سلفژ و آواز

برگزاری و اجرای کنسرت

شرکت و همکاری در جشنواره‌ها و رویداد‌های فرهنگی‌ هنری
مصاحبه ها و اخبار

مصاحبه ها و اخبار

BBC Persiansverigesradio
در صورت تمایل برای همکاری با گروه لطفا فرم عضویت را پر کنید

در صورت تمایل برای همکاری با گروه لطفا فرم عضویت را پر کنید

تماس با مافرم عضویت